Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 1 Swadhyay (ધોરણ 8 હિન્દી સેમ 1 એકમ 1 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય)

Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 1 Swadhyay
Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 1 Swadhyay

Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 1 Swadhyay

Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 1 Swadhyay. ધોરણ 8 સેમ 1 હિન્દી વિષયના એકમ 1 નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 8 હિન્દી સેમ 1 એકમ 1 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય.

कक्षा : 8

विषय : हिन्दी

एकम : 1. तेरी है जमीं

सत्र : प्रथम

अभ्यास

प्रश्न 1. यह प्रार्थना छात्रों को टेपरिकार्डर या मोबाईल के जरिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए ।

उत्तर : छात्रों समूहगान करेगे ।

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों?

उत्तर : मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे, उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे, उसे कोई बचा नहीं सकता।

(2) आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं?

उत्तर : हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपादृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं, इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें ।

(3) आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों?

उत्तर : मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है।

(4) भिन्न-भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ-कहाँ जाते हैं?

उत्तर : भिन्न-भिन्न धर्म के लोग अपने-अपने पूजास्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिन्दू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिक्ख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश-क्रम के अनुसार लिखिए :

हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, शृंखला, नाविक, और,धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर, धरा ।

उत्तर : उज्ज्वल, और, क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर, हृदय ।

प्रश्न 4. इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए :

Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 1 Swadhyay
Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 1 Swadhyay

उत्तर : हे सूर्यदेवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता ।

तुमसे होती है सुबह और शाम,

तुम देखते हो हमारे सब काम,

धरती का कण-कण तुम्हारे गुण गाता ।

तुमसे बड़ा है कोई न दानी,

तुमसे मिलते प्रकाश और पानी,

तुमसे सारा जहान सुख पाता।

हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता ।

प्रश्न 5. वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए :

(1) मैंने कविता लिखी।

उत्तर : हमने कविताएँ लिखीं।

(2) यह मेरी किताब है।

उत्तर : ये हमारी किताबें हैं।

(3) इसे लड्डू दे दो।

उत्तर : इन्हें लड्डू दे दो।

स्वाध्याय

(1) कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं?

उत्तर : कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपादृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं, इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आनेवाली आफतों को दूर करे ।

(2) ‘तू अपनी नजर हम पर रखना’ ऐसा कवि क्यों कहते हैं?

उत्तर : ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर (कृपादृष्टि) रखने के लिए कहते हैं ।

(3) कवि किसे सबसे ताकतवाला मानते हैं? क्यों?

उत्तर : कवि ईश्वर को सबसे ताकतवाला मानते हैं । ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकतवाला मानते हैं।

(4) कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं?

उत्तर : कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपादृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे।

प्रश्न 2. दिए गए भाव के आधार पर काव्य-पंक्तियाँ लिखिए :

(1) हे ईश्वर! तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपादृष्टि हम पर सदा रखना।

उत्तर :

तेरी रहमत से हम सबने,

ये जिस्म ओ जाँ पाए हैं।

तू अपनी नजर हम पर रखना

किस हाल में हैं, ये खबर रखना,…

(2) हे प्रभु! ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है। तू हम पर अपनी दयादृष्टि रखना।

उत्तर :

तेरी है जमीं, तेरा आसमान,

तू बड़ा मेहरबाँ, तू बख्शीश कर ।

प्रश्न 3. अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए :

मेरी प्यारी प्यारी गाय

घर की राजदुलारी गाय ।

उत्तर :

जो भी देखे खुश हो जाए,

ऐसी न्यारी मेरी गाय ।

प्रश्न 4. यह गीत हिन्दी फिल्म ‘द बर्निंग ट्रेन’ से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएँ सुनी होंगी । ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो।

उत्तर :

अय मालिक, तेरे बंदे हम,

ऐसे हों हमारे करम,

नेकी पर चलें और बदी से बचें,

ताकि हँसते हुए निकले दम ।

ये अँधेरा घना छा रहा,

तेरा इंसान घबरा रहा,

हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर,

सुख का सूरज छुपा जा रहा,

है तेरी रोशनी में जो दम,

तू अमावस को कर दे पूनम !

बड़ा कमजोर है आदमी,

अभी लाखों हैं उसमें कमी,

पर तू जो खड़ा, है दयालु बड़ा,

तेरी कृपा से धरती थमी,

दिया तूने हम सबको जनम,

तू ही झेलेगा हम सबके गम ।

जब जुल्मों का हो सामना,

तब तू ही हमें थामना,

वो बुराई करें, हम भलाई भरें

नहीं बदले की हो कामना ।

बढ़ चुके प्यार का हर कदम

और मिटे भेद का ये भरम ।

फिल्मदो आँखें बारह हाथ

प्रश्न 5. इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए।

ઉત્તર : હે ઈશ્વર, અમે તારા ભક્ત છીએ.

અમારાં કર્મ એવાં હોય કે

પ્રામાણિકતાથી વર્તીએ અને બૂરાઈથી દૂર રહીએ,

જેથી હસતાં-હસતાં અમારા પ્રાણ નીકળે.

આ સઘન અંધકાર છવાઈ ગયો છે અને તારો મનુષ્ય ડરી રહ્યો છે;

સર્વથી અજાણ બની ગયા છે અને તેમને કશુંય નજરે પડતું નથી.

સુખનો સૂર્ય છુપાઈ ગયો છે,

તારા પ્રકાશમાં એવી શક્તિ છે કે

તું અમાસને પૂનમ બનાવી શકે છે!

મનુષ્ય ખૂબ નિર્બળ છે,

હજી તેનામાં લાખો ક્ષતિઓ છે,

પરંતુ તું જે વિદ્યમાન છે અને ખૂબ દયાળુ છે.

તારી કૃપાથી ધરતી સ્થિર છે.

તેં અમને સૌને જન્મ આપ્યો છે,

તું અમારા સૌનાં દુઃખ સહન કરશે.

જ્યારે અત્યાચારનો સામનો કરવાનો હોય

ત્યારે તું જ અમને સંભાળી લેજે.

તેઓ બૂરાઈ કરે અને અમે ભલાઈ કરીએ.

અમારામાં બદલો લેવાની ભાવના ન હોય.

અમે દરેક પગલું પ્રેમનું ભરીએ

અને વેર લેવાનો ભ્રમ દૂર થાય.

भाषा – सज्जता

प्रश्न 1. निम्नलिखित शब्दों का वचन-परिवर्तन कीजिए :

(1) नदी – नदियाँ

(2) किताब-किताबें

(3) दरवाजे – दरवाजा

(4) कला – कलाएँ

(5) कौआ – कौए

(6) धातुएँ – धातु

(7) सड़कें – सड़क

(8) कुत्ता – कुत्ते

प्रश्न 2. निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन-तीन शब्द बनाइए :

उत्तर :

(1) चौ – चौराहा, चौमासा, चौपाई।

(2) बिन – बिनबात, बिनब्याहा, बिनकहे ।

(3) पर – परदेश, परलोक, परदादा ।

(4) अन – अनपढ़, अनहोनी, अनमोल ।

(5) अध – अधमरा, अधजला, अधखिला।

प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढ़िए :

(1) मनुष्यता = मनुष्य + ता

(2) धनवान = धन + वान

(3) रसोइया = रसोई + इया

(4) टोकरी = टोकरा + ई

(5) इकहरा = इक + हरा

(6) धोखेबाज = धोखा + बाज

(7) बलवती = बलवत + ई

(8) भाग्यवान = भाग्य + वान

Also Read :

Class 8 Hindi Sem 1 Chapter 2 Swadhyay