Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay (ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 2 એકમ 4 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય)

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay. ધોરણ 6 સેમ 2 હિન્દી વિષયના એકમ 4 નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વાંચી અને લખી શકશો. ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 2 એકમ 4 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય.

कक्षा : 6

विषय : हिन्दी

एकम : 4. पुस्तक – हमारी मित्र

सत्र : द्वितीय

अभ्यास

प्रश्न 1. अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए ।

(गली / मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे / शहर / गाँव का नाम, पिनकोड नंबर)

उत्तर :

घर का नंबर : 1201

गली / मोहल्ले का नाम : गोळ गली

गाँव / कस्बे / शहर का नाम: पाटण

खंड का नाम (जिला) : पाटण जिला

राज्य का नाम : गुजरात

पिनकोड नंबर : 384265

आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा? चर्चा कीजिए।

विद्यार्थी – गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? ‘पिनकोड’ का अर्थ क्या है?

शिक्षक – पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाकविभाग को उसे सही पते पर पहुँचाने में आसानी होगी। ‘पिन’ शब्द Postal Index Number (PIN) का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाकखाने तक सरलता से पहुँच जाता है।

प्रश्न 2. प्रारूप के आधार पर मित्र को ‘जन्मदिन बधाई’ के संदर्भ में पत्र लिखिए :

35, ‘इन्द्रधनुष’

अकुर सोसायटी,

मणिनगर,

अहमदाबाद – 380009

30 अक्तूबर, 2022

प्रिय सुधाशु,

नमस्ते ।

आज अचानक केलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी बारहवीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे।

यहाँ सब कुशल हैं। आशा है, आप सब भी कुशल होंगे।

परिवार में बड़ों को प्रणाम। छोटी माधवी को बहुत-बहुत प्यार।

तुम्हारा मित्र,

रत्नाकर।

प्रश्न 3. अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो, तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे, ऐसा पता लिखिए।

उत्तर :

विनोदभाई ए. शाह M.A.

801, मेहता कॉर्ट,

13, गिल्डर लेन.

लेमिंग्टन रोड,

मुंबई – 400 008

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay

प्रश्न 4. चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए :

Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay
Class 6 Hindi Sem 2 Chapter 4 Swadhyay

उत्तर :

(1) लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है?

(2) लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए?

(3) लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए?

(4) सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं?

(5) आदमी और औरत (पति और पत्नी) कहाँ घूम रहे हैं?

(6) साइकिलवाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है?

प्रश्न 5. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए :

दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे-बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है।

आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं। मगर जो कर्मवीर हैं, वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने काँपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डील-डौल किस काम का? दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है।

अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए ।

(1) यह दुनिया किनके लिए है?

(2) कायर और साहसी में क्या फर्क है?

(3) किसके बिना योग्यता व्यर्थ है?

(4) किसके बिना बड़ा डील-डौल व्यर्थ है?

(5) दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है?

स्वाध्याय

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है?

उत्तर : पत्र 4 अगस्त, 2011 को 195, उमियानगर सोसायटी, मुंदरा (जिला- कच्छ) से लिखा गया है।

(2) पत्र किसने किसको लिखा है?

उत्तर : पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है।

(3) पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है?

उत्तर : पत्र पुस्तकों के महत्त्व के बारे में लिखा गया है।

प्रश्न 2. अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) पत्र किसने लिखा है?

उत्तर : यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है।

(2) पत्र क्यों लिखा गया है?

उत्तर : पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है।

(3) पत्र कौन-से दिनांक को लिखा गया है?

उत्तर : पत्र 13 अगस्त, 2008 को लिखा गया है।

प्रश्न 3. पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफ़ाफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए । यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है :

(1) पोस्टकार्ड (2) अंतर्देशीय पत्र (3) लिफ़ाफ़ा

उत्तर :

(1) पोस्टकार्ड : पोस्टकार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे हैं।

(2) अंतर्देशीय पत्र : इसे लिखने के बाद तीन ओर से मोडकर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.50 रुपए है।

(3) लिफ़ाफ़ा : अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोडकर लिफ़ाफ़े में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफ़ाफ़े पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहनेवाले भाइयों को राखी भेजती हैं। इसका मूल्य 5 रुपए हैं।

प्रश्न 4. अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए :

जैसे कि – नदी में बाढ़ आना

उत्तर :

29, किशोरकुंज,

गोमतीपुर,

अहमदाबाद- 380021

19 दिसंबर, 2022

प्रिय मित्र कमलेश,

सप्रेम नमस्ते ।

तुम्हारा पत्र मिला । तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुःख हुआ। उसे खाने-पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी ।

कल रात हमारे मुहल्ले में शोर्ट-सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआँ उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच, ऐसी घटनाएँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं।

बाकी सब कुशल हैं। तुम्हारे माता-पिता को मेरा प्रणाम।

तुम्हारा मित्र,

राजेश

Also Read :

ધોરણ 6 હિન્દી સેમ 2 એકમ 5 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય