Std 9 English Unit 8 Spelling (ધોરણ 9 અંગ્રેજી એકમ 8 સ્પેલિંગ)

Std 9 English Unit 8 Spelling
Std 9 English Unit 8 Spelling

Std 9 English Unit 8 Spelling. ધોરણ 9 અંગ્રેજી એકમ 8 નાં અંગ્રેજી સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ સાથે. Std 9 English Unit 8 Spelling in Gujarati.

ધોરણ :9
વિષય :અંગ્રેજી
એકમ : 8A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot
સ્પેલિંગ 82

Std 9 English Unit 8 Spelling (1 To 10)

(1) western (વેસ્ટર્ન) પશ્ચિમનું

(2) sector (સેક્ટર) વિભાગ

(3) barrack (બેરક) લશ્કરી સિપાઈઓનું રહેવાનું લાંબું મકાન

(4) security (સિક્યુઅરિટિ) સલામતી, સુરક્ષા

(5) guard (ગાર્ડ) ચોકીદાર

(6) to recognize (રેકગ્નાઇઝ) ઓળખી જવું

(7) to salute (સલ્યૂટ) સલામ કરવી

(8) smartly (સ્માર્ટલિ) રૂઆબથી

(9) commander (કમાન્ડર) સેનાપતિ, સંચાલક

(10) to command (કમાન્ડ) સંચાલન કરવું

Std 9 English Unit 8 Spelling (11 To 20)

(11) flight (ફ્લાઇટ) ઉડ્ડયન

(12) planning (પ્લૅનિંગ) આયોજન

(13) map (મેપ) નકશો

(14) identification (આઇડેન્ટિફિકેશન) સ્થળ-નિર્દેશ

(15) order (ઑર્ડર) આદેશ

(16) air strike (એઅર સ્ટ્રાઇક) હવાઈ હુમલો

(17) to lead (લીડ) સંચાલન કરવું

(18) formation (ફૉર્મેશન) રચના, લશ્કરની ગોઠવણી

(19) hostile (હૉસ્ટાઇલ) શત્રુનું, શત્રુતાવાળું

(20) mission (મિશન) કાર્ય

Std 9 English Unit 8 Spelling (21 To 30)

(21) to assign (અસાઇન) આપવું

(22) wartime (વૉરટાઇમ) યુદ્ધ સમયનું, યુદ્ધકાલીન

(23) condition (કન્ડિશન) પરિસ્થિતિ

(24) to practise (પ્રેકટિસ) તાલીમ લેવી

(25) actually (ઍક્ચુઅલિ) વાસ્તવિક રીતે

(26) risk (રિસ્ક) જોખમ

(27) meteorological (મીટિઅરૉલોજિકલ) હવામાનશાસ્ત્રને લગતું

(28) weather report (વેધર રિપૉર્ટ) હવામાનની માહિતી

(29) visibility (વિઝિબિલિટ) દેખી શકાય તેવું હવામાન, દૃષ્ટિમર્યાદા

(30) haze (હેઝ) ધુમ્મસ

Std 9 English Unit 8 Spelling (31 To 40)

(31) air disturbance (એઅર ડિસ્ટર્બન્સ) હવાનું તોફાન

(32) to discuss (ડિસ્કસ) ચર્ચા કરવી

(33) target (ટાર્ગેટ) લક્ષ્ય

(34) rank (રેન્ક) પદ, હોદ્દો

Std 9 English Unit 8 Spelling
Std 9 English Unit 8 Spelling

(35) to grab (ગ્રેબ) પકડવું

(36) to examine (ઇગ્ઝેમિન) તપાસ કરવી

(37) to certify (સર્ટિફાઇ) પ્રમાણપત્ર આપવું

(38) leak (લીક) ચૂવું, તડ

(39) to connect (કનેક્ટ) જોડવું

(40) supply (સપ્લાઈ) પુરવઠો

Std 9 English Unit 8 Spelling (41 To 50)

(41) cord (કૉર્ડ) જાડી દોરી

(42) finally (ફાઇનલિ) અંતે, છેવટે

(43) compulsory (કમ્પલ્સરિ) ફરજિયાત

(44) take off (ટેક ઑફ) ઊડવું

(45) to taxi (ટૅક્સિ) ઊડતા પહેલાં (વિમાન) જમીન પર ચલાવવું

(46) permission (પર્મિશન) પરવાનગી

(47) to receive (રિસીવ) મળવું

(48) to accelerate (અક્સેલરેટ) વેગ વધારવો

(49) to rise (રાઇઝ) ઊંચે ચડવું

(50) to rock (રૉક) ઝોલા ખાવા

Std 9 English Unit 8 Spelling (51 To 60)

(51) violently (વાયલન્ટલિ) ખૂબ જોરદાર

(52) air bump (એઅર બમ્પ) હવાનો ઉછાળો

(53) to appear (અપિઅર) દેખાવું

(54) to disappear (ડિસપિઅર) અદશ્ય થઈ જવું

(55) to approach (અપ્રોચ) પાસે જવું

(56) to dive (ડાઇવ) એકદમ નીચે જવું

(57) to release (રિલીઝ) છોડવું

(58) perfect (પર્ફેક્ટ) ચોક્કસ, આદર્શ, ઉત્તમ

(59) opportunity (ઑપર્ટશ્યૂનિટિ) લાગ, તક

(60) to rehearse (રિહર્સ) તાલીમ કરવી

Std 9 English Unit 8 Spelling (61 To 70)

(61) attack (અટૅક) હુમલો

(62) procedure (પ્રોસીજર) કામ કરવાની પદ્ધતિ, કાર્યપ્રણાલી

(63) aiming (એમિંગ) નિશાન લેવું તે

(64) firing (ફાયરિંગ) ગોળીબાર

Std 9 English Unit 8 Spelling
Std 9 English Unit 8 Spelling

(65) automatic (ઑટોમૅટિક) સ્વયંસંચાલિત

(66) to capture (કૅપ્ચર) પકડી પાડવું

(67) action (ઍક્શન) ક્રિયા

(68) bridge (બ્રિજ) પુલ

(69) accurate (ઍક્યૂરટ) ચોક્કસ, બરાબર

(70) calculation (કૅલ્ક્યુલેશન) ગણતરી

Std 9 English Unit 8 Spelling (71 To 82)

(71) worse (વર્સ) વધુ ખરાબ, કથળેલું

(72) to admire (અડ્માયર) વખાણવું, પ્રશંસા કરવી

(73) effective (ઇફેક્ટિવ) અસરકારક, પ્રભાવશાળી

(74) support (સપૉર્ટ) ટેકો

(75) several (સેવરલ) ઘણાં બધાં, કેટલાંય

(76) instructor (ઇન્સ્ટ્રક્ટર) શીખવનાર

(77) air combat (એઅર કૉમ્બટ) હવાઈ યુદ્ધ

(78) weapon (વેપન) શસ્ત્ર

(79) delivery (ડિલિવરિ) ફેંકવાની પદ્ધતિ

(80) technique (ટેકનિક) તંત્ર

(81) to maintain (મેન્ટેન) હોય તેવું રાખવું, જાળવી રાખવું

(82) proficiency (પ્રોફિશન્સિ) નિપુણતા

ધોરણ 9 અંગ્રેજી એકમ 8 નાં અંગ્રેજી સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ સાથે. Std 9 English Unit 8 Spelling in Gujarati.

Also Read :

ધોરણ 9 અંગ્રેજી સ્પેલિંગ
ધોરણ 8 અંગ્રેજી સ્પેલિંગ
ધોરણ 6 અંગ્રેજી સ્પેલિંગ